[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
CEO ผู้บริหาร KM <<<< Knowledge Management Pwwk >>>> ประเด็นยอดนิยม

นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 "เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้" เว็บไซต์km จัดทำขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมคลังความรู้ ของบุคลากรในโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน ร่วมกันเรียนรู้ เป็นเครือข่ายที่มีสายสัมพันธ์อันเกิดจากมิตรภาพที่ร่วมกันสาน และถักทอ โยงใยเหนียวแน่น ดุจดังใยแมงมุม ด้วยมุ่งหวังที่จะร่วมกันพัฒนา สรรค์สร้าง "เด็กไทย" ให้เป็นคนดีของสังคม เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในการที่จะพัฒนาสังคมไทยให้เติบโต โดดเด่น เป็นที่ยอมรับในระดับโลก

การวัด การวิเคราะห์....
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ....
การวิจัยในชั้นเรียน....
คณะกรรมการ ข่าว ภาพกิจกรรม ปฏิทิน ดาวน์โหลด
สมาชิกทั้งหมด 2
ลิ้งค์น่าสนใจ
คลังภาพ  
สถิติการใช้งาน
5 อันดับผู้ใช้สูงสุด
 ปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร 3
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
253 คน
สถิติปีนี้
615 คน
สถิติทั้งหมด
1913 คน

ขุมความรู้ แหล่งรวบรวมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิชาการ
วิจัย
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง
สวนพฤกษศาสตร์
แผนและงบประมาณ
บริหารทั่วไป
บริหารกิจการนักเรียน
ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจสอบ ทบทวน และประเมินคุณภาพภายในสถ....
ภาพกิจกรรม แหล่งรวบรวมภาพการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้


         11111

Knowledge New แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ใหม่ๆ

การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
    หมวดที่ 4.....อ่านต่อ

ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย
    เด็กไทยควรได้รับการพัฒนาทักษะ 3 ข้อ คือ.....อ่านต่อ

การวิจัยในชั้นเรียน
    research.....อ่านต่อ
   

ดาวน์โหลด แหล่งรวมรวมเอกสารความรู้และโปรแกรมน่าสนใจ

TOP 5 ความรู้โรงเรียนในโครงการ
เอกสารงานประกันคุณภาพ ( 921 / )
ทดสอบ
test
เอกสารงานประกันคุณภาพ ( 952 / )
รายงาน SAR โรงเรียนปีการศึกษา 2555
SAR-school55